info@edma.com.ar | +54 (03472) 424849 / 424249 / 444849 / 441249

DESCARGAR CATÁLOGO

PRODUCTOS

ZOOM

Xslot Giri? Güncel Link Ve Bonuslar: 358xslot Com

Xslot Giri? Güncel Link Ve Bonuslar: 358xslot Com

Bu kurallar, hem kullan?c?lar?n güvenli?ini sa?lamak hem de adil bir oyun ortam? yaratmak için büyük önem ta??maktad?r. 7slots, kullan?c?lar?na sundu?u çe?itli ileti?im kanallar?yla, sorun ya?ayan üyelerine h?zl? ve etkili çözümler sunmaktad?r. Oyuncu memnuniyetini ön planda tutan bu yakla??m, 7slots’un sektördeki güvenilirli?inin ve tercih edilirli?inin önemli bir göstergesidir. Kullan?c? dostu arayüzü ve anla??l?r yönlendirmeleri sayesinde, 7slots yard?m alma süreci son derece kolay ve h?zl?d?r.

Casinom Canl? Destek

7slots, on line casino tutkunlar?na unutulmaz anlar ya?atmak için elinden geleni yapar. E?er siz de rekabetçi bir ortamda ?ans?n?z? denemek ve ödüller kazanmak istiyorsan?z, 7slots on line casino turnuvalar? sizin için harika bir ba?lang?ç noktas? olabilir. 7slots’ta düzenlenen on line casino turnuvalar?na kat?lmak için öncelikle bir kullan?c? hesab?n?z?n olmas? gerekmektedir. Kay?t olduktan sonra, turnuva program?n? takip ederek ilginizi çeken turnuvalara kat?labilirsiniz. Unutmay?n, turnuvalara kat?l?m bazen ücretsizken, baz? turnuvalar için bir kat?l?m ücreti gerekebilir.

Casiom Para Yat?rma

Platform hesap kapatma i?leminde kullan?c?lar?ndan belge isteme hakk?n? sakl? tutar. Uçak oyunu bahis heyecan? ve kazanç f?rsatlar?n? bir araya getiren popüler on line casino oyunlar?ndan biridir. Anadolu Casino’nun sunmu? oldu?u Aviator oyunu, oyunculara gerçek bir uçu? deneyimi ya?at?rken ayn? zamanda büyük ödüllerin kap?lar?n? aralar.

Bu nedenle sürekli olarak aç?k olan platform yap?lan her yeni güncellemeyi oyunculara eksiksiz sunmak için site giri? adreslerinde de?i?iklik yapmaktad?r. Özellikle üyelerin sorun ya?amamas? için sohobet güncel adres bilgileri mesaj ve mail yolu ile kay?tl? üyelere bildirilmektedir. Bununla birlikte hiç bir kullan?c?n?n sorun ya?amamas? için güncel bilgiler sosyal medya üzerinden de anl?k payla??lmaktad?r. E-posta adresiniz ve do?um tarihiniz de dahil olmak üzere formu do?ru bilgilerle doldurman?z yaln?zca birkaç dakika sürer. Ayr?ca 7Slots’ta oynamaya ba?laman?n ba?ka bir yolu daha var – Facebook, Twitter, Gmail ve hatta LinkedIn gibi sosyal medya hesaplar?n?z? kullanarak kaydolmak.

Ana sayfada menüde yer alan casino ba?l???na t?klad???n?zda yüzlerce slot oyununa ve kaliteli casino oyununa ula?abilirsiniz. HD kalitede deneyimli krupiyeler arac?l???yla sunulan casino oyunlar? küçük yat?r?mlarla bile dâhil olabilece?iniz ?ekilde tasarlanm??t?r. Oyun severler kullan?c? ad? ve ?ifre ile giri? yapt?ktan sonras?nda casino ba?l???na t?klayarak yüzlerce oyun seçene?ini deneyimleyebilirsiniz. Geçmi?te de kullan?c?lar?na güvenli bir ?ekilde ödeme yaparak hizmet vermi?tir. Böylece 7slots kullan?c?lar?na güvenilir hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu platforma giri? yapan ki?iler en fazla kar? elde etmeyi hedeflemektedir.

Site Sanal casino deneyimini gerçek bir oyun atmosferiyle birle?tirerek kullan?c?lar?na unutulmaz bir oyun deneyimi sunmaktad?r. Sanal on line casino oyunlar?, gerçek casinolardaki heyecan? ve kazanma ?ans?n? evinizin konforunda ya?aman?z? sa?lar. Sitenin sanal casino platformunda, blackjack, rulet, poker gibi klasik casino oyunlar?n?n yan? s?ra tombala, okey, tavla gibi popüler oyunlar da bulunmaktad?r.

Ana sayfada sa? alt kö?ede yer alan canl? destek hatt? m? mobil ve masaüstündeki tüm cihazlardan ba?lanabilirsiniz. Görü?melerinin sonunda mü?teri temsilcilerine de?erlendirebilece?iniz gibi isterseniz platforma dair soru, görü? ve önerilerinizi de iletebilirsiniz. Canl? destek hatt? ile yapt???n?z görü?melere herhangi bir ücret ödemenize de gerek yoktur. Veri ba?lant?n?z oldu?u sürece tüm teknolojik cihazlar üzerinden siteye giri? yaparak donan?ml? mü?teri temsilcileri ile görü?me yapabilirsiniz.

 • Site, indirme süreciyle ilgili detayl? bilgiler sunarak avantaj?n?z? art?rman?za yard?mc? olur.
 • Siteye kay?t olmak isteyen bahis severler hem mobil hem de masaüstünden kay?t gerçekle?tirebilirler.
 • Hesap do?rulama i?lemi kullan?c?lar?n GSM numaras? ve mail adresine özel gerçekle?tirebilece?i bir i?lemdir.
 • Sa? üst bölümde yer alan siyah üyelik + butonuna basarak kay?t i?lemlerinizi ba?latabilirsiniz.

Oyunun bu esnek bahis yap?s?, farkl? türdeki oyunculara hitap eder ve herkesin Sweet Bonanza’n?n keyfini ç?karabilmesini sa?lar. Bu kar??la?t?rma tablosu, Sweet Bonanza’n?n kurallar?n?n ve oyun özelliklerinin di?er slot oyunlar?na göre nas?l daha üstün oldu?unu göstermektedir. Sweet Bonanza’y? özellikle kazanç odakl? oyuncular için ideal bir seçenek haline getirir. Bu, Sweet Bonanza’n?n di?er slot oyunlar?ndan ayr?lmas?n? sa?layan ve oyunu daha rekabetçi k?lan bir faktördür.

Çevrimiçi wager firmas? kumar severlere kaliteli canl? casino oyunlar? sunmaktad?r. Ana sayfada slot, spor, piyango, canl? on line casino, bahis, MegaWays, aviator bölümleri vard?r. Hatta sweet bonanza, rulet, tombala veya zeplin oyunlar?n? burada bulabilirsiniz.

Xslot kullan?c? odakl? yakla??m?yla canl? destek hizmeti sunarak problemlerin h?zl?ca giderilmesini sa?lar. 7/24 aktif olan destek hatt?, sorunlar?n?za en etkili çözümleri h?zl? ?ekilde sunar. Ödeme yöntemleri, oyunlarla ilgili teknik sorunlar, bonus ve promosyonlar gibi pek çok farkl? konuda akl?n?z? kar??t?ran sorulara buradan yan?t 7 slot bulabilirsiniz. Casinom yorumlar? incelendi?inde genellikle memnuniyet içerikli oldu?u görülmektedir. Oyun severlerin siteden ald??? bahis hizmetini her geçen gün daha da geli?tiren platform, kullan?c?lar?n memnuniyetini de önemsemektedir. Bu nedenle yorumlar? büyük bir titizlik ve objektif inceleyerek h?zl? ?ekilde geri dönü? sa?lar.

Consultar sobre este producto Las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo. Las mismas junto a las especificaciones técnicas y diseño de las piezas pueden cambiar sin previo aviso.

DATOS ÚTILES:

+54 (03472) 424849 / 424249 / 444849 / 441249

 • info@edma.com.ar
 • ventas@edma.com.ar
 • compras@edma.com.ar
 • administracion@edma.com.ar

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 18:00 hs.


  (*) Campos obligatorios  Debido a la situación relacionada al COVID-19 y respetando el aisamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el COE; Metalúrgica ED-MA S.R.L. permanecerá cerrado hasta el 27/07/20 inclusive. Sin embargo, ante cualquier urgencia podrá comunicarse al 3472 - 554 902.